תוצאה
קטגוריה
36 / 17
48%
מגדר
67 / 41
62%
כללי
77 / 48
63%
Swim 38/77
T1
Bike 50/77
T2
Run 58/77
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Swim 750m 750 m 00:11:48
Swim 1500m 1500 m 00:24:17
Total Swim 1500 m 00:24:17
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 12K 12.00 Km 00:29:46
Bike 18K 18.00 Km 00:42:17
Bike 24K 24.00 Km 00:53:03
Bike 30K 30.00 Km 01:05:38
Bike 36K 36.00 Km 01:39:35
Total Bike 36.00 Km 01:39:35
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 5K 5.00 Km 01:42:56
Run 7.5K 7.50 Km 01:55:37
Run 10K 10.00 Km 02:38:29
Total Run 10.00 Km 02:38:29
מעבר
T1 00:04:01
T2 00:02:09
הצג מפה