תוצאה
קטגוריה
12 / 3
25%
מגדר
67 / 13
20%
כללי
77 / 13
17%
Swim 12/77
T1
Bike 10/77
T2
Run 11/77
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Swim 750m 750 m 00:10:07
Swim 1500m 1500 m 00:20:40
Total Swim 1500 m 00:20:40
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 12K 12.00 Km 00:24:31
Bike 18K 18.00 Km 00:34:41
Bike 24K 24.00 Km 00:43:29
Bike 30K 30.00 Km 00:53:49
Bike 36K 36.00 Km 01:21:32
Total Bike 36.00 Km 01:21:32
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 5K 5.00 Km 01:24:13
Run 7.5K 7.50 Km 01:34:11
Run 10K 10.00 Km 02:06:02
Total Run 10.00 Km 02:06:02
מעבר
T1 00:02:28
T2 00:01:45
הצג מפה