תוצאה
קטגוריה
39 / 4
11%
מגדר
82 / 6
8%
כללי
94 / 7
8%
Swim 1/94
T1
Bike 14/94
T2
Run 21/94
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Swim 750m 750 m 00:08:55
Swim 1500m 1500 m 00:18:07
Total Swim 1500 m 00:18:07
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 12K 12.00 Km 00:22:53
Bike 18K 18.00 Km 00:34:17
Bike 24K 24.00 Km 00:43:49
Bike 30K 30.00 Km 00:55:12
Bike 36K 36.00 Km 01:26:18
Total Bike 36.00 Km 01:26:18
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 5K 5.00 Km 01:28:55
Run 7.5K 7.50 Km 01:40:56
Run 10K 10.00 Km 02:18:00
Total Run 10.00 Km 02:18:00
מעבר
T1 00:03:12
T2 00:01:33
הצג מפה