תוצאה
קטגוריה
12 / 5
42%
מגדר
67 / 32
48%
כללי
77 / 36
47%
Swim 46/77
T1
Bike 37/77
T2
Run 35/77
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Swim 750m 750 m 00:12:09
Swim 1500m 1500 m 00:25:12
Total Swim 1500 m 00:25:12
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 12K 12.00 Km 00:31:01
Bike 18K 18.00 Km 00:43:02
Bike 24K 24.00 Km 00:53:55
Bike 30K 30.00 Km 01:06:11
Bike 36K 36.00 Km 01:39:08
Total Bike 36.00 Km 01:39:08
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 5K 5.00 Km 01:42:11
Run 7.5K 7.50 Km 01:53:46
Run 10K 10.00 Km 02:31:44
Total Run 10.00 Km 02:31:44
מעבר
T1 00:04:19
T2 00:01:53
הצג מפה