תוצאה
קטגוריה
17 / 10
59%
מגדר
18 / 10
56%
כללי
18 / 10
56%
Swim 9/18
T1
Bike 9/18
T2
Run 9/18
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 750 m 00:08:52
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 12K 12.00 Km 00:12:12
Bike 18K 18.00 Km 00:45:01
Bike 24K 24.00 Km 00:54:43
Total Bike 24.00 Km 00:54:43
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 2.5K 2.50 Km 01:06:47
Run 5K 5.00 Km 01:18:25
Total Run 5.00 Km 01:18:25
מעבר
T1 00:01:57
T2 00:01:03
הצג מפה
דירוג