תוצאה
קטגוריה
38 / 24
64%
מגדר
83 / 59
72%
כללי
123 / 72
59%
Swim 81/123
T1
Bike 75/123
T2
Run 63/123
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 750 m 00:12:52
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 12K 12.00 Km 00:18:45
Bike 18K 18.00 Km 00:31:25
Bike 24K 24.00 Km 01:05:59
Total Bike 24.00 Km 01:05:59
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 2.5K 2.50 Km 01:21:31
Run 5K 5.00 Km 01:35:21
Total Run 5.00 Km 01:35:21
מעבר
T1 00:04:22
T2 00:02:17
הצג מפה