תוצאה
קטגוריה
17 / 7
42%
מגדר
18 / 7
39%
כללי
18 / 7
39%
הניח אפניים לא נכון
הערות
Swim 2/18
T1
Bike 7/18
T2
Run 10/18
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 750 m 00:07:43
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 12K 12.00 Km 00:10:45
Bike 18K 18.00 Km 00:21:54
Bike 24K 24.00 Km 00:52:50
Total Bike 24.00 Km 00:52:50
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 2.5K 2.50 Km 01:05:05
Run 5K 5.00 Km 01:16:35
Total Run 5.00 Km 01:16:35
מעבר
T1 00:01:49
T2 00:01:07
הצג מפה