תוצאה
קטגוריה
17 / 17
100%
מגדר
18 / 18
100%
כללי
18 / 18
100%
Swim 19/18
T1
Bike 19/18
T2
Run 17/18
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 750 m 00:12:07
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 12K 12.00 Km 00:16:57
Bike 18K 18.00 Km 00:31:59
Bike 24K 24.00 Km 01:13:25
Total Bike 24.00 Km 01:13:25
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 2.5K 2.50 Km 01:30:25
Run 5K 5.00 Km 01:45:33
Total Run 5.00 Km 01:45:33
מעבר
T1 00:03:08
T2 00:02:09
הצג מפה
דירוג
מיקום שם זמן
13 גילי פפרני 01:26:41
14 נעמה רקנטי 01:28:07
15 שחר מאירוביץ 01:28:34
16 רותם הלבן 01:33:40
17 עפרי סאבו 01:45:33