תוצאה
קטגוריה
15 / 2
14%
מגדר
83 / 10
13%
כללי
123 / 11
9%
Swim 33/123
T1
Bike 3/123
T2
Run 32/123
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 750 m 00:11:38
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 12K 12.00 Km 00:16:09
Bike 18K 18.00 Km 00:25:59
Bike 24K 24.00 Km 00:53:12
Total Bike 24.00 Km 00:53:12
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 2.5K 2.50 Km 01:07:21
Run 5K 5.00 Km 01:19:50
Total Run 5.00 Km 01:19:50
מעבר
T1 00:03:16
T2 00:01:36
הצג מפה