תוצאה
קטגוריה
2 / 2
100%
מגדר
10 / 3
30%
כללי
77 / 30
39%
Swim 25/77
T1
Bike 0/77
T2
Run 76/77
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Swim 750m 750 m 00:11:01
Swim 1500m 1500 m 00:22:55
Total Swim 1500 m 00:22:55
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 12K 12.00 Km 00:28:16
Bike 18K 18.00 Km 00:41:09
Bike 24K 24.00 Km 00:51:07
Bike 30K 30.00 Km 01:03:50
Total Bike 30.00 Km 01:03:50
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 5K 5.00 Km 01:38:55
Run 7.5K 7.50 Km 01:50:42
Run 10K 10.00 Km 02:28:01
Total Run 10.00 Km 02:28:01
מעבר
T1 00:03:44
T2
הצג מפה
דירוג
מיקום שם זמן
1 ורד גוריון צבעוני 02:26:53
2 קרן סירוטה 02:28:01