תוצאה
קטגוריה
38 / 11
29%
מגדר
83 / 37
45%
כללי
123 / 41
34%
Swim 71/123
T1
Bike 22/123
T2
Run 56/123
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 750 m 00:12:47
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 12K 12.00 Km 00:17:52
Bike 18K 18.00 Km 00:29:04
Bike 24K 24.00 Km 00:59:50
Total Bike 24.00 Km 00:59:50
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 2.5K 2.50 Km 01:15:28
Run 5K 5.00 Km 01:28:12
Total Run 5.00 Km 01:28:12
מעבר
T1 00:03:40
T2 00:02:26
הצג מפה