תוצאה
קטגוריה
39 / 27
70%
מגדר
82 / 44
54%
כללי
94 / 46
49%
Swim 49/94
T1
Bike 77/94
T2
Run 26/94
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Swim 750m 750 m 00:12:56
Swim 1500m 1500 m 00:26:18
Total Swim 1500 m 00:26:18
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 12K 12.00 Km 00:32:09
Bike 18K 18.00 Km 00:45:28
Bike 24K 24.00 Km 00:56:39
Bike 30K 30.00 Km 01:09:50
Bike 36K 36.00 Km 01:46:38
Total Bike 36.00 Km 01:46:38
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 5K 5.00 Km 01:50:31
Run 7.5K 7.50 Km 02:02:00
Run 10K 10.00 Km 02:38:51
Total Run 10.00 Km 02:38:51
מעבר
T1 00:04:03
T2 00:02:47
הצג מפה
דירוג