תוצאה
קטגוריה
38 / 19
50%
מגדר
83 / 53
64%
כללי
123 / 62
51%
Swim 77/123
T1
Bike 54/123
T2
Run 64/123
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 750 m 00:13:42
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 12K 12.00 Km 00:18:24
Bike 18K 18.00 Km 00:30:37
Bike 24K 24.00 Km 01:03:42
Total Bike 24.00 Km 01:03:42
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 2.5K 2.50 Km 01:19:18
Run 5K 5.00 Km 01:33:12
Total Run 5.00 Km 01:33:12
מעבר
T1 00:03:13
T2 00:01:57
הצג מפה