תוצאה
קטגוריה
8 / 7
88%
מגדר
34 / 31
92%
כללי
109 / 99
91%
Swim 97/109
T1
Bike 103/109
T2
Run 86/109
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 750 m 00:14:30
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 12K 12.00 Km 00:24:14
Bike 18K 18.00 Km 00:39:53
Bike 24K 24.00 Km 01:23:24
Total Bike 24.00 Km 01:23:24
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 2.5K 2.50 Km 01:42:50
Run 5K 5.00 Km 02:01:29
Total Run 5.00 Km 02:01:29
מעבר
T1 00:07:30
T2 00:02:56
הצג מפה