תוצאה
קטגוריה
20 / 5
25%
מגדר
83 / 16
20%
כללי
123 / 17
14%
Swim 48/123
T1
Bike 9/123
Run 21/123
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 750 m 00:11:31
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 12K 12.00 Km 00:16:55
Bike 18K 18.00 Km 00:27:10
Bike 24K 24.00 Km 00:56:06
Total Bike 24.00 Km 00:56:06
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 2.5K 2.50 Km 01:09:40
Run 5K 5.00 Km 01:21:32
Total Run 5.00 Km 01:21:32
מעבר
T1 00:03:52
T2
הצג מפה