תוצאה
קטגוריה
1 / 1
100%
מגדר
1 / 1
100%
כללי
2 / 2
100%
Swim 2/2
T1
Bike 2/2
T2
Run 2/2
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Swim 750m 750 m 00:14:19
Swim 1500m 1500 m 00:30:12
Total Swim 1500 m 00:30:12
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 12K 12.00 Km 00:35:16
Bike 18K 18.00 Km 00:48:33
Bike 24K 24.00 Km 00:59:53
Bike 30K 30.00 Km 01:12:57
Bike 36K 36.00 Km 01:48:42
Total Bike 36.00 Km 01:48:42
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 5K 5.00 Km 01:55:34
Run 7.5K 7.50 Km 02:09:50
Run 10K 10.00 Km 02:58:50
Total Run 10.00 Km 02:58:50
מעבר
T1 00:03:21
T2 00:05:37
הצג מפה
דירוג
מיקום שם זמן
1 רון לירן 02:58:50