תוצאה
קטגוריה
10 / 5
50%
מגדר
75 / 37
50%
כללי
109 / 46
43%
Swim 36/109
T1
Bike 38/109
T2
Run 66/109
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 750 m 00:11:37
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 12K 12.00 Km 00:17:38
Bike 18K 18.00 Km 00:52:58
Bike 24K 24.00 Km 01:03:29
Total Bike 24.00 Km 01:03:29
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 2.5K 2.50 Km 01:21:40
Run 5K 5.00 Km 01:38:01
Total Run 5.00 Km 01:38:01
מעבר
T1 00:04:21
T2 00:02:19
הצג מפה