תוצאה
קטגוריה
27 / 15
56%
מגדר
31 / 15
49%
כללי
31 / 15
49%
Swim 14/31
T1
Bike 14/31
T2
Run 16/31
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 750 m 00:08:04
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 12K 12.00 Km 00:11:39
Bike 18K 18.00 Km 00:22:57
Bike 24K 24.00 Km 00:51:04
Total Bike 24.00 Km 00:51:04
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 2.5K 2.50 Km 01:03:20
Run 5K 5.00 Km 01:14:36
Total Run 5.00 Km 01:14:36
מעבר
T1 00:02:21
T2 00:01:26
הצג מפה
דירוג