תוצאה
קטגוריה
38 / 8
22%
מגדר
83 / 22
27%
כללי
123 / 23
19%
Swim 121/123
T1
Bike 1/123
T2
Run 34/123
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 750 m 00:12:04
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 12K 12.00 Km 00:16:29
Bike 18K 18.00 Km 00:27:06
Bike 24K 24.00 Km 00:56:10
Total Bike 24.00 Km 00:56:10
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 2.5K 2.50 Km 01:10:29
Run 5K 5.00 Km 01:22:58
Total Run 5.00 Km 01:22:58
מעבר
T1 00:44:06
T2 00:01:49
הצג מפה