תוצאה
קטגוריה
27 / 19
71%
מגדר
31 / 19
62%
כללי
31 / 19
62%
Swim 21/31
T1
Bike 22/31
T2
Run 13/31
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 750 m 00:09:03
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 12K 12.00 Km 00:12:28
Bike 18K 18.00 Km 00:24:00
Bike 24K 24.00 Km 00:53:58
Total Bike 24.00 Km 00:53:58
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 2.5K 2.50 Km 01:05:29
Run 5K 5.00 Km 01:16:41
Total Run 5.00 Km 01:16:41
מעבר
T1 00:02:07
T2 00:01:10
הצג מפה
דירוג