תוצאה
קטגוריה
27 / 8
30%
מגדר
31 / 8
26%
כללי
31 / 8
26%
זריקת לכלוך
הערות
Swim 9/31
T1
Bike 4/31
T2
Run 15/31
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 750 m 00:08:03
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 12K 12.00 Km 00:10:58
Bike 18K 18.00 Km 00:21:10
Bike 24K 24.00 Km 00:47:48
Total Bike 24.00 Km 00:47:48
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 2.5K 2.50 Km 00:59:44
Run 5K 5.00 Km 01:11:01
Total Run 5.00 Km 01:11:01
מעבר
T1 00:01:48
T2 00:00:57
הצג מפה