תוצאה
קטגוריה
19 / 4
22%
מגדר
40 / 5
13%
כללי
123 / 48
40%
Swim 43/123
T1
Bike 63/123
T2
Run 41/123
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 750 m 00:11:34
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 12K 12.00 Km 00:16:53
Bike 18K 18.00 Km 00:28:39
Bike 24K 24.00 Km 01:02:18
Total Bike 24.00 Km 01:02:18
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 2.5K 2.50 Km 01:17:03
Run 5K 5.00 Km 01:29:25
Total Run 5.00 Km 01:29:25
מעבר
T1 00:03:40
T2 00:02:02
הצג מפה