תוצאה
קטגוריה
27 / 7
26%
מגדר
31 / 7
23%
כללי
31 / 7
23%
Swim 6/31
T1
Bike 6/31
T2
Run 9/31
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 750 m 00:07:48
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 12K 12.00 Km 00:10:32
Bike 18K 18.00 Km 00:21:09
Bike 24K 24.00 Km 00:47:46
Total Bike 24.00 Km 00:47:46
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 2.5K 2.50 Km 00:58:58
Run 5K 5.00 Km 01:09:33
Total Run 5.00 Km 01:09:33
מעבר
T1 00:01:37
T2 00:00:56
הצג מפה