תוצאה
קטגוריה
32 / 9
29%
מגדר
75 / 16
22%
כללי
109 / 17
16%
Swim 40/109
T1
Bike 17/109
T2
Run 20/109
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 750 m 00:11:59
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 12K 12.00 Km 00:17:37
Bike 18K 18.00 Km 00:28:32
Bike 24K 24.00 Km 01:00:14
Total Bike 24.00 Km 01:00:14
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 2.5K 2.50 Km 01:15:19
Run 5K 5.00 Km 01:28:12
Total Run 5.00 Km 01:28:12
מעבר
T1 00:04:10
T2 00:01:58
הצג מפה