תוצאה
קטגוריה
27 / 22
82%
מגדר
31 / 23
75%
כללי
31 / 23
75%
Swim 26/31
T1
Bike 19/31
T2
Run 25/31
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 750 m 00:09:31
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 12K 12.00 Km 00:13:25
Bike 18K 18.00 Km 00:24:38
Bike 24K 24.00 Km 00:53:16
Total Bike 24.00 Km 00:53:16
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 2.5K 2.50 Km 01:07:38
Run 5K 5.00 Km 01:19:25
Total Run 5.00 Km 01:19:25
מעבר
T1 00:02:27
T2 00:01:25
הצג מפה