תוצאה
קטגוריה
27 / 13
49%
מגדר
31 / 13
42%
כללי
31 / 13
42%
Swim 13/31
T1
Bike 15/31
T2
Run 14/31
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 750 m 00:08:09
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 12K 12.00 Km 00:11:35
Bike 18K 18.00 Km 00:22:30
Bike 24K 24.00 Km 00:51:02
Total Bike 24.00 Km 00:51:02
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 2.5K 2.50 Km 01:03:21
Run 5K 5.00 Km 01:13:47
Total Run 5.00 Km 01:13:47
מעבר
T1 00:02:08
T2 00:01:17
הצג מפה