תוצאה
קטגוריה
18 / 16
89%
מגדר
34 / 27
80%
כללי
109 / 91
84%
Swim 100/109
T1
Bike 85/109
T2
Run 81/109
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 750 m 00:16:32
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 12K 12.00 Km 00:24:32
Bike 18K 18.00 Km 00:38:36
Bike 24K 24.00 Km 01:18:14
Total Bike 24.00 Km 01:18:14
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 2.5K 2.50 Km 01:38:12
Run 5K 5.00 Km 01:55:37
Total Run 5.00 Km 01:55:37
מעבר
T1 00:06:15
T2 00:02:50
הצג מפה
דירוג