תוצאה
קטגוריה
27 / 11
41%
מגדר
31 / 11
36%
כללי
31 / 11
36%
Swim 20/31
T1
Bike 12/31
T2
Run 11/31
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 750 m 00:09:04
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 12K 12.00 Km 00:12:24
Bike 18K 18.00 Km 00:22:56
Bike 24K 24.00 Km 00:51:08
Total Bike 24.00 Km 00:51:08
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 2.5K 2.50 Km 01:03:21
Run 5K 5.00 Km 01:13:25
Total Run 5.00 Km 01:13:25
מעבר
T1 00:02:06
T2 00:01:14
הצג מפה
דירוג