תוצאה
קטגוריה
27 / 5
19%
מגדר
31 / 5
17%
כללי
31 / 5
17%
Swim 5/31
T1
Bike 8/31
T2
Run 5/31
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 750 m 00:07:51
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 12K 12.00 Km 00:10:32
Bike 18K 18.00 Km 00:21:09
Bike 24K 24.00 Km 00:47:48
Total Bike 24.00 Km 00:47:48
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 2.5K 2.50 Km 00:58:13
Run 5K 5.00 Km 01:08:09
Total Run 5.00 Km 01:08:09
מעבר
T1 00:01:34
T2 00:00:53
הצג מפה
דירוג