תוצאה
קטגוריה
27 / 6
23%
מגדר
31 / 6
20%
כללי
31 / 6
20%
זריקת ליכלוך
הערות
Swim 2/31
T1
Bike 10/31
T2
Run 6/31
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 750 m 00:07:31
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 12K 12.00 Km 00:10:27
Bike 18K 18.00 Km 00:20:28
Bike 24K 24.00 Km 00:47:47
Total Bike 24.00 Km 00:47:47
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 2.5K 2.50 Km 00:58:20
Run 5K 5.00 Km 01:08:44
Total Run 5.00 Km 01:08:44
מעבר
T1 00:01:48
T2 00:00:57
הצג מפה