תוצאה
קטגוריה
19 / 6
32%
מגדר
40 / 12
30%
כללי
123 / 70
57%
Swim 50/123
T1
Bike 83/123
T2
Run 66/123
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 750 m 00:12:07
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 12K 12.00 Km 00:17:01
Bike 18K 18.00 Km 00:30:04
Bike 24K 24.00 Km 01:05:16
Total Bike 24.00 Km 01:05:16
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 2.5K 2.50 Km 01:21:25
Run 5K 5.00 Km 01:35:00
Total Run 5.00 Km 01:35:00
מעבר
T1 00:03:18
T2 00:02:16
הצג מפה