תוצאה
קטגוריה
39 / 26
67%
מגדר
82 / 43
53%
כללי
94 / 45
48%
Swim 54/94
T1
Bike 44/94
T2
Run 45/94
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Swim 750m 750 m 00:12:29
Swim 1500m 1500 m 00:25:44
Total Swim 1500 m 00:25:44
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 12K 12.00 Km 00:32:24
Bike 18K 18.00 Km 00:44:46
Bike 24K 24.00 Km 00:54:55
Bike 30K 30.00 Km 01:07:19
Bike 36K 36.00 Km 01:41:06
Total Bike 36.00 Km 01:41:06
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 5K 5.00 Km 01:46:11
Run 7.5K 7.50 Km 01:58:31
Run 10K 10.00 Km 02:38:09
Total Run 10.00 Km 02:38:09
מעבר
T1 00:05:04
T2 00:03:55
הצג מפה