תוצאה
קטגוריה
10 / 4
40%
מגדר
75 / 22
30%
כללי
109 / 24
23%
Swim 29/109
T1
Bike 21/109
T2
Run 27/109
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 750 m 00:12:05
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 12K 12.00 Km 00:17:15
Bike 18K 18.00 Km 00:28:55
Bike 24K 24.00 Km 01:01:05
Total Bike 24.00 Km 01:01:05
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 2.5K 2.50 Km 01:16:40
Run 5K 5.00 Km 01:30:02
Total Run 5.00 Km 01:30:02
מעבר
T1 00:03:36
T2 00:02:02
הצג מפה