תוצאה
קטגוריה
27 / 17
63%
מגדר
31 / 17
55%
כללי
31 / 17
55%
Swim 17/31
T1
Bike 23/31
T2
Run 10/31
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 750 m 00:09:00
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 12K 12.00 Km 00:12:13
Bike 18K 18.00 Km 00:22:58
Bike 24K 24.00 Km 00:53:59
Total Bike 24.00 Km 00:53:59
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 2.5K 2.50 Km 01:05:50
Run 5K 5.00 Km 01:16:03
Total Run 5.00 Km 01:16:03
מעבר
T1 00:01:54
T2 00:01:20
הצג מפה