תוצאה
קטגוריה
27 / 24
89%
מגדר
31 / 27
88%
כללי
31 / 27
88%
Swim 25/31
T1
Bike 27/31
T2
Run 27/31
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 750 m 00:09:23
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 12K 12.00 Km 00:12:59
Bike 18K 18.00 Km 00:24:56
Bike 24K 24.00 Km 00:55:35
Total Bike 24.00 Km 00:55:35
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 2.5K 2.50 Km 01:09:28
Run 5K 5.00 Km 01:22:12
Total Run 5.00 Km 01:22:12
מעבר
T1 00:02:10
T2 00:01:39
הצג מפה