תוצאה
קטגוריה
27 / 12
45%
מגדר
31 / 12
39%
כללי
31 / 12
39%
Swim 4/31
T1
Bike 7/31
T2
Run 23/31
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 750 m 00:07:48
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 12K 12.00 Km 00:10:34
Bike 18K 18.00 Km 00:21:07
Bike 24K 24.00 Km 00:47:46
Total Bike 24.00 Km 00:47:46
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 2.5K 2.50 Km 01:02:36
Run 5K 5.00 Km 01:13:37
Total Run 5.00 Km 01:13:37
מעבר
T1 00:01:36
T2 00:00:54
הצג מפה