תוצאה
קטגוריה
27 / 14
52%
מגדר
31 / 14
46%
כללי
31 / 14
46%
Swim 29/31
T1
Bike 17/31
T2
Run 7/31
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 750 m 00:09:56
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 12K 12.00 Km 00:13:49
Bike 18K 18.00 Km 00:24:36
Bike 24K 24.00 Km 00:53:19
Total Bike 24.00 Km 00:53:19
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 2.5K 2.50 Km 01:04:24
Run 5K 5.00 Km 01:14:22
Total Run 5.00 Km 01:14:22
מעבר
T1 00:02:24
T2 00:01:11
הצג מפה