תוצאה
קטגוריה
6 / 6
100%
מגדר
34 / 34
100%
כללי
109 / 108
100%
Swim 102/109
T1
Bike 108/109
T2
Run 105/109
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 750 m 00:16:54
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 12K 12.00 Km 00:25:40
Bike 18K 18.00 Km 00:42:57
Bike 24K 24.00 Km 01:27:38
Total Bike 24.00 Km 01:27:38
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 2.5K 2.50 Km 01:55:11
Run 5K 5.00 Km 02:20:54
Total Run 5.00 Km 02:20:54
מעבר
T1 00:06:50
T2 00:03:42
הצג מפה
דירוג
מיקום שם זמן
2 דורית כץ 01:47:56
3 מימי אקרמן 01:55:10
4 שרון ברניקר 01:58:11
5 רות מטות 01:59:45
6 נוע רגוניס 02:20:54