תוצאה
קטגוריה
10 / 9
90%
מגדר
83 / 66
80%
כללי
123 / 81
66%
Swim 58/123
T1
Bike 87/123
T2
Run 87/123
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 750 m 00:12:00
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 12K 12.00 Km 00:17:21
Bike 18K 18.00 Km 00:30:30
Bike 24K 24.00 Km 01:06:34
Total Bike 24.00 Km 01:06:34
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 2.5K 2.50 Km 01:23:01
Run 5K 5.00 Km 01:38:44
Total Run 5.00 Km 01:38:44
מעבר
T1 00:03:52
T2 00:01:32
הצג מפה
דירוג
מיקום שם זמן
5 ירון יושע 01:24:09
6 ספיר ביטון 01:26:31
7 נבו בשארי 01:30:41
8 עתיר לוי 01:32:39
9 עומר אגמי 01:38:44
10 אור אברבוך 01:39:51