תוצאה
קטגוריה
8 / 5
63%
מגדר
34 / 19
56%
כללי
109 / 71
66%
Swim 67/109
T1
Bike 69/109
T2
Run 74/109
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 750 m 00:13:04
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 12K 12.00 Km 00:19:45
Bike 18K 18.00 Km 00:32:48
Bike 24K 24.00 Km 01:09:56
Total Bike 24.00 Km 01:09:56
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 2.5K 2.50 Km 01:29:38
Run 5K 5.00 Km 01:46:00
Total Run 5.00 Km 01:46:00
מעבר
T1 00:04:53
T2 00:02:42
הצג מפה