תוצאה
קטגוריה
32 / 3
10%
מגדר
75 / 6
8%
כללי
109 / 6
6%
Swim 109/109
T1
Bike 0/109
T2
Run 5/109
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 750 m 00:10:38
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 12K 12.00 Km 00:15:04
Bike 18K 18.00 Km 00:25:58
Bike 24K 24.00 Km 00:56:25
Total Bike 24.00 Km 00:56:25
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 2.5K 2.50 Km 01:09:46
Run 5K 5.00 Km 01:21:37
Total Run 5.00 Km 01:21:37
מעבר
T1 00:45:48
T2 00:01:28
הצג מפה