תוצאה
קטגוריה
15 / 5
34%
מגדר
83 / 20
25%
כללי
123 / 21
18%
Swim 7/123
T1
Bike 28/123
T2
Run 35/123
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 750 m 00:09:57
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 12K 12.00 Km 00:14:09
Bike 18K 18.00 Km 00:25:35
Bike 24K 24.00 Km 00:56:53
Total Bike 24.00 Km 00:56:53
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 2.5K 2.50 Km 01:10:55
Run 5K 5.00 Km 01:23:43
Total Run 5.00 Km 01:23:43
מעבר
T1 00:02:48
T2 00:01:35
הצג מפה
דירוג