תוצאה
קטגוריה
15 / 4
27%
מגדר
83 / 18
22%
כללי
123 / 19
16%
Swim 5/123
T1
Bike 19/123
T2
Run 36/123
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 750 m 00:10:07
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 12K 12.00 Km 00:14:00
Bike 18K 18.00 Km 00:25:13
Bike 24K 24.00 Km 00:55:59
Total Bike 24.00 Km 00:55:59
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 2.5K 2.50 Km 01:09:49
Run 5K 5.00 Km 01:22:51
Total Run 5.00 Km 01:22:51
מעבר
T1 00:02:34
T2 00:01:22
הצג מפה