תוצאה
קטגוריה
32 / 8
25%
מגדר
75 / 14
19%
כללי
109 / 14
13%
Swim 35/109
T1
Bike 14/109
T2
Run 13/109
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 750 m 00:12:19
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 12K 12.00 Km 00:17:31
Bike 18K 18.00 Km 00:28:42
Bike 24K 24.00 Km 00:59:12
Total Bike 24.00 Km 00:59:12
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 2.5K 2.50 Km 01:13:44
Run 5K 5.00 Km 01:26:47
Total Run 5.00 Km 01:26:47
מעבר
T1 00:03:37
T2 00:01:53
הצג מפה