תוצאה
קטגוריה
38 / 6
16%
מגדר
83 / 15
19%
כללי
123 / 16
14%
Swim 73/123
T1
Bike 15/123
T2
Run 5/123
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 750 m 00:13:59
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 12K 12.00 Km 00:17:54
Bike 18K 18.00 Km 00:28:46
Bike 24K 24.00 Km 00:59:26
Total Bike 24.00 Km 00:59:26
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 2.5K 2.50 Km 01:10:57
Run 5K 5.00 Km 01:21:26
Total Run 5.00 Km 01:21:26
מעבר
T1 00:02:31
T2 00:01:23
הצג מפה