תוצאה
קטגוריה
18 / 10
56%
מגדר
34 / 13
39%
כללי
109 / 58
54%
Swim 45/109
T1
Bike 32/109
T2
Run 82/109
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 750 m 00:12:26
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 12K 12.00 Km 00:18:03
Bike 18K 18.00 Km 00:53:04
Bike 24K 24.00 Km 01:03:28
Total Bike 24.00 Km 01:03:28
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 2.5K 2.50 Km 01:23:29
Run 5K 5.00 Km 01:40:58
Total Run 5.00 Km 01:40:58
מעבר
T1 00:03:58
T2 00:02:29
הצג מפה