תוצאה
קטגוריה
18 / 13
73%
מגדר
34 / 20
59%
כללי
109 / 74
68%
Swim 60/109
T1
Bike 88/109
T2
Run 53/109
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 750 m 00:13:05
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 12K 12.00 Km 00:19:21
Bike 18K 18.00 Km 00:33:25
Bike 24K 24.00 Km 01:13:50
Total Bike 24.00 Km 01:13:50
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 2.5K 2.50 Km 01:31:05
Run 5K 5.00 Km 01:47:01
Total Run 5.00 Km 01:47:01
מעבר
T1 00:04:32
T2 00:02:29
הצג מפה