תוצאה
קטגוריה
31 / 5
17%
מגדר
31 / 5
17%
כללי
44 / 5
12%
Swim 1/44
T1
Bike 12/44
T2
Run 6/44
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 500 m 00:03:30
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 6K 6.00 Km 00:20:34
Bike 12K 12.00 Km 00:29:20
Total Bike 12.00 Km 00:29:20
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Total Run 3.00 Km 00:42:10
מעבר
T1 00:01:41
T2 00:00:56
הצג מפה