תוצאה
קטגוריה
8 / 2
25%
מגדר
34 / 6
18%
כללי
109 / 36
34%
Swim 66/109
T1
Bike 47/109
T2
Run 16/109
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 750 m 00:13:49
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 12K 12.00 Km 00:19:29
Bike 18K 18.00 Km 00:31:46
Bike 24K 24.00 Km 01:06:38
Total Bike 24.00 Km 01:06:38
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 2.5K 2.50 Km 01:21:34
Run 5K 5.00 Km 01:34:30
Total Run 5.00 Km 01:34:30
מעבר
T1 00:04:07
T2 00:02:02
הצג מפה