תוצאה
קטגוריה
38 / 20
53%
מגדר
83 / 54
66%
כללי
123 / 63
52%
Swim 70/123
T1
Bike 46/123
T2
Run 79/123
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 750 m 00:12:59
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 12K 12.00 Km 00:17:57
Bike 18K 18.00 Km 00:29:54
Bike 24K 24.00 Km 01:02:21
Total Bike 24.00 Km 01:02:21
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 2.5K 2.50 Km 01:19:15
Run 5K 5.00 Km 01:33:12
Total Run 5.00 Km 01:33:12
מעבר
T1 00:03:23
T2 00:02:48
הצג מפה